JCZ Headquarter – Beijing
Tel: 86-10-64426993/95
Fax: 86-10-64426993
#22 Building, #13 Mintai Road, Shunyi District, Beijing City, China,101300.

JCZ Central China Branch – Wuhan

JCZ Southern China Subsidiary – Dongguan

JCZ Northeastern China Subsidiary – Anshan

JCZ Eastern China Office – Suzhou